Multijazyčný e-shop

Platforma ZONER inShop poskytuje v ceně svých licenci kvalitní prostředí pro vytváření neomezeného množství jazykových mutací a nastavení příslušných měn.

Expandovat na zahraniční trhy můžete ihned a bez jakéhokoliv problému. Součástí jsou i dodatečná nastavení měn, formy DPH, atd.

Snadný prodej zahraničním zákazníkům

E-shop již ve standardu obsahuje 4 jazykové mutace: češtinu, slovenštinu, angličtinu a němčinu. V případě potřeby lze další jazyky velmi jednoduše přidávat. Dostupná nastavení jsou následující:

 • Základní jazyk – jazyk, který bude použit při absenci textu vybraného jazyka.
 • Vstupní jazyk prodejny – jazyk, který bude použit při první návštěvě e-shopu.
 • Povolená a výchozí měna – dostupné měny pro vybranou jazykovou mutaci a měna, která je považována za výchozí pro danou jazykovou mutaci.
 • Umožnit volbu jazyka – zda se bude zobrazovat možnost výběru jazyka.
 • Způsob zobrazení – odkazy horizontálně, odkazy vertikálně, rozbalovací seznam, radiová tlačítka horizontálně, radiová tlačítka vertikálně.
 • Umístění volby – v pravém sloupci, v levém sloupci, v horním pruhu.
 • Zobrazit nadpis sekce.
 • Způsob zobrazení prvků – kód jazyka, název jazyka, obrázek (vlajka), obrázek a kód jazyka, obrázek a název jazyka.

Prodej v zahraniční měně

Zoner inShop 4 již obsahuje 18 předdefinovaných měn. Kromě kódu, názvu a symbolu měny jsou dostupná následující nastavení:

 • Kurz –  nastavení kurzu k hlavní měně.
 • Formát zobrazování měny.
 • Název měny ve zvolené jazykové mutaci.
 • Duální měna – druhá cena v závorce, zobrazující se v jiné měně než výchozí. Dostupná jsou pokročilá nastavení zobrazování duální měny.

Jiná země, jiná doprava i způsob platby

Pro různé země můžete nastavit různé možnosti dopravy zboží a plateb.

Identifikace zemí a sazby DPH

Každé zemi, do které je plánován prodej, lze definovat zkratku, název, formát adresy a název ve zvolené jazykové mutaci. Dále je možné upravovat sazby DPH v závislosti na vývoji legislativy v jednotlivých zemích.